İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12299

I. Disiplin sistemini tanıtırII.Sistemin yürütümünü yaparIII. Birimlerarası uygulamada tekdüzelik sağlarIV. Sistemin aksayan yönlerini düzeltirV. İlgili yazışmaları yaparDisiplin sistemini kuran insan kaynakları birimi yukarıda yer alan görevlerden hangilerini yerine getirir?


Yalnız I
I, II ve III
I,II, IV ve V
I, III, IV, ve V
I, II, III, IV, V

Yanıt Açıklaması: İnsan kaynakları yönetimi disiplin sisteminin kurulması ile ilgili görevleri yerine getirir. Ancak sistemin yürütümü, insan kaynakları yönetiminin değil, birim yöneticileri ve ilk amirlerin sorumluluğundadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum