İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12349

Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyini belirleyen unsurlardan biri olamaz?


İşgücü piyasasındaki arz talep dengesi
Cinsiyet
Piyasada hakim ücret düzeyleri
Yaşam standardı
Kıdem

Yanıt Açıklaması: B şıkkı
Yorumlar
  • 0 Yorum