İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12379

"Disiplin sistemi oluşturulurken ve suç grupları belirlendikten sonra sıra bu grupların uygun ceza kademeleri ile birleştirilmesine gelir."Aşağıdakilerden hangisi suç ile cezayı yukarıdaki ifadeye uygun olarak birleştiren bir örnektir?


Suç: Mesai bitmeden işi bırakma Ceza: İşten çıkarma
Suç: Görevini kötüye kullanma Ceza: Uyarma
Suç: Emirlere şiddetle başkaldırma Ceza: Kınama
Suç: Sabotaj Ceza: Geçici işten uzaklaştırma
Suç: Kasıtlı olarak işi yavaşlatma veya geciktirme Ceza: İşten çıkarma

Yanıt Açıklaması: Tablo 7.2’de görüldüğü gibi bir suç ve ceza listesi vermek mümkündür. Verilecek bu listede suçlar hafif, orta ve ağır nitelikte olmak üzere üç gruba ayrılmış her grup için uygun ceza kademeleri sırasıyla belirlenmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum