İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #430594

Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemi kurulurken izlenmesi gereken temel aşamalardan biri değildir?


İş değerlemesinin yapılması
Piyasa ücret verisinin elde edilmesi
Ücret yapısının oluşturulması
Personelin bilgilendirilmesi
Toplu pazarlıkların yapılması

Yanıt Açıklaması: Ücret sistemi kurulurken izlenmesi gereken temel aşamalar şunlardır: • Ücret politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi • Sisteme dâhil edilecek işlerin analiz edilmesi ve tanımlanması • İş değerlemesinin yapılması • Piyasa ücret verisinin elde edilmesi • Ücret yapısının oluşturulması • Personelin bilgilendirilmesi • Sistemin uygulanması
Yorumlar
  • 0 Yorum