İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #430595

İş değerleme sürecinde kullanılan yöntemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sayısal ve sayısal olmayan yöntemler olarak ikiye ayrılır
Sayısal olmayan yöntemler sıralama ve sınıflama yöntemleridir
Kartlar ya da bir matris kullanılarak yapılabilir
Sayısal iş değerleme yöntemleri puan verme ve faktör karşılaştırmadır
En az kullanılan değerleme yöntemi puan vermedir

Yanıt Açıklaması: İş değerlemesi sürecinde kullanılan yöntemler, sayısal ve sayısal olmayan yöntemler şeklinde ikiye ayrılır. Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri sıralama ve sınıflama yöntemleridir. Sayısal iş değerleme yöntemleri, puan verme ve faktör karşılaştırma yöntemleridir. Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri uygulanırken kartlar ya da matris kullanılır. Puan verme yöntemi, en yaygın kullanılan iş değerleme yöntemidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum