İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #878118

Aynı işyerinde çalışan işçileri bir araya getiren ve faaliyeti o işyeri ile sınırlı olan sendikalar hangileridir?


İşyeri Sendikaları

Meslek Sendikaları

İşkolu Sendikaları

Birlik

Federasyon


Yanıt Açıklaması:

İşyeri Sendikaları: Aynı işyerinde çalışan işçileri bir araya getiren ve faaliyeti o işyeri ile sınırlı olan sendikalardır. İşyeri sendikalarının kurulmasında, işçilerin büyük işletmelerde yoğunlaşması önemli rol oynamıştır. Bu sendikacılık tipinin sendikalararası rekabete yol açtığı ve işçilerin çıkarlarının etkin biçimde korunmasına engel olduğu ileri sürülmektedir. İşyeri sendikacılığı ABD ve Japonya’da yaygındır

Yorumlar
  • 0 Yorum