İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12338

Performans değerleme ve kariyer yönetimi ilişkisi çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kariyer geliştirmede 360 derece geri bildirim önemlidir.
Bireyin kariyeri için gerekli olan eğitimin belirlenmesinde performans değerleme sonuçları önemli rol oynar.
Çalışanların kariyer yönetim sürecinde yatay yönde iş değiştirmeleri açısından performans değerleme sonuçları önemlidir
İnsan kaynakları temini sürecinde kariyer ve performans yönetimi için bireylerin kariyer beklentilerine ilişkin bilgiler elde edilmelidir
İnsan kaynaklarının yönetim işlevleri ile kariyer yönetimi işlevleri arasındaki ilişkide performans değerleme önemli bir unsurdur.

Yanıt Açıklaması: Kariyer yönetiminin en çok ilişkili olduğu bir diğer insankaynaklar› yönetimi işlevi de performans değerlemedir. Performans de¤erleme kariyer yönetiminin vazgeçilmez araçlarından birisi olarak sayılmaktadır. İnsan kaynakları temini sürecinde kariyer ve performans yönetimi için bireylerin kariyer beklentilerine ilişkin bilgiler performans değerlemesinden önce yapılan bir diğer insan kaynakları işlevidir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum