İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12354

İşyerinde işlenen suçlarla ilgili olarak aşağıdaki suçlardan hangisi 2. grup suçlar arasında yer alır?


Mesai saatleri içinde aylaklık etme
Mesai bitmeden işi bırakma
Hırsızlık
Sabotaj
İş esnasında uyuma

Yanıt Açıklaması: 2. Grup Suçlar: Ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme İş yerinde kavga etme veya birilerine bedensel zarar verme Yöneticiden izin almadan işletmeyi terk etme İş esnasında uyuma İş konusunda amirine kasten yanlış bilgi verme Kendisine verilen görevi sebepsiz yere geciktirme veya verilen işlerden başka işlerle meşgul olma Belirli işlerin yapılmasında ilk amirden aldığı emre kasten sebepsiz yere uymama
Yorumlar
  • 0 Yorum