İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1366869

I- Çalışan performansına dair sistematik bilgi sağlamak

II- Performans standartlarını geliştirmek

III- İşletmeyi ve çalışanı kendi performansı hakkında bilgilendirmek

IV- Çalışanın daha fazla ücret almasına katkıda bulunmak

IV- Çalışandan beklenenleri açık ve net olarak anlatmak

Yukarıdakilerden hangileri performans değerlemenin temel amaçları arasındadır?


I, II ve III

II, III ve IV

I, II, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Performans değerlemenin temel amacı, değerleme sonucunun çalışan performansına (iş tanımındaki başarı standartlarına ne kadar ulaştığına) dair sistematik bilgi sağlamasıdır. Performans standartlarını geliştirmek, işletmeyi ve çalışanı kendi performansı hakkında bilgilendirmek, çalışandan beklenenlerin açık ve net olarak anlatılması ve işletmenin amaçlara uygun bireysel performans gelişimini sağlayabilmek de performans değerlemenin diğer amaçları arasındadır. Daha geniş bir bakış açısıyla performans değerlemenin amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

• İnsangücü planlaması için personel envanteri hazırlamak, 

• Personelin eğitim gereksinimini saptamak, 

• Terfi ve yer değiştirmelerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak, 

• Yeterliliği baz alan ücret artışları konusunda yönetici kararlarına yardımcı olmak, 

• Ödül ve ceza sisteminde kullanılmak üzere girdi temin etmek, 

• Çalışan-yönetim ilişkilerini geliştirmek, 

• Çalışanlara yetersiz olan yönleri hakkında bilgi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve onları bu yönde motive etmek, 

• İşte başarısız olduğu belirlenen çalışanları işten uzaklaştırmak. 

Yorumlar
  • 0 Yorum