İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12426

Bir otel işletmesi ücret politikasını belirlerken piyasanın ve rakip firmaların durumunu dikkate almaktadır. Piyasada rekabetin yoğun ve rakip firmaların sayıca fazla olduğu durumda aşağıdaki ücret politikalarından hangisi uygun değildir?


Ücret düzeylerinin piyasaya göre düzenlenmesi
Ücret artışlarının yalnızca yasal düzenlemeye göre yapılması
Kıdemli işçilerle, yeni işe girenler arasında ücret farkı olması
Nitelikli işgücünü elde tutmak için performansa göre ek ücretler verilmesi
Ücretler piyasaya hakim ücretlere göre belirlenmeli.

Yanıt Açıklaması: Temel ücret politikaları işletmenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve bunlara bağlı olarak tanımlanan insan kaynakları politikaları doğrultusunda belirlenmektedir. Dolayısıyla ücret politikalarında ve devletin belirlemiş olduğu alt limit ve tüketici fiyat endekslerine bağlı ücret artışlarıyla beraber işletmeler farklı ücret politikaları da benimseyebilmektedir. Yasal düzenlemeler yalnızca devletin belirlemiş olduğu alt limit (asgari ücret) ve minumum ücret artışlarını kapsamaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum