İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12535

Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymama nedenlerinden değildir?


Dikkatsizlik
Kuralların değişmesi
İş doyumsuzluğu
Motivasyon eksikliği
Stres

Yanıt Açıklaması: Personelin kurallara uymaması farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Kurallardan habersiz olma • Kuralları yanlış anlama • Dikkatsizlik • Sorumsuzluk • Kasıtlı davranış • İş doyumsuzluğu • Motivasyon eksikliği • Stres B şıkkındaki kuralların değişmesi seçeneği yanlıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum