İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12597

I. Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse II. Eğitim ve kişisel gelişim olanakları sağlayabilirse III. Çalışana değer verirse IV. Sağlık durumu işi yapmaya uygun olursa V. Referans kontrolü doğru yapılırsa Verilen seçeneklerden kaç tanesinde işletmelerin uygun çalışanları elde tutabilmesi için göz önünde bulundurması gereken hususlar doğru ifade edilmiştir?


1
2
3
4
5

Yanıt Açıklaması: Eğer işletmeler; • terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse, • eğitim ve kişisel gelişim olanaklar› sağlayabilirse, • ücret ve yan ödemeler ile tazminat haklar› açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilirse, • çalışana değer verirse, • yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilirse ve • çalışanın işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilirse büyük bir maliyete katlanarak bulduğu “uygun” çalışanları elde tutabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum