İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371900

Bireylerin ve takımların yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla örgütlerin başarısını sürekli hale getiren, örgütsel performansı geliştirmek için kullanılan sistematik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Motivasyon

Personel envanteri

Maliyet hedefleri

Personel hedefleri

Performans yönetimi


Yanıt Açıklaması:

Performans yönetimi; bireylerin ve takımların yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla örgütlerin başarısını sürekli hale getiren, örgütsel performansı geliştirmek için kullanılan sistematik yaklaşımdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum