İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #11863

İçsel insan kaynakları arzının belirlenmesinde başvurulan araçlardan personel beceri envanterini karşılayan ifade hangisidir?


Çalışanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğinde incelenmek üzere hazır bulundurulduğu bir arşivdir.
Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş,cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir.
Mevcut personelin yetenek, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan bir çalışmadır.
Çalışanların günlük saatleri belirlenmiş şekilde çalışması ancak başlangıç ve bitiş saatlerinde esneklik sağlama faaliyetidir.
Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş,cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir.

Yanıt Açıklaması: Personel beceri envanteri; mevcut personelin yetenek, beceri, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan bir çalışmadır.Beceri envanteri; eğitim, yabancı dil düzeyi, katıldığı hizmet içi eğitimler, iş deneyimi, yaş, cinsiyet, kıdem durumu, alınan ödül ve cezalar, bugüne dek çalıştığı işletmeler ve pozisyonlar, ileride üstlenebileceği işler gibi bilgileri içermektedir. Doğru cevap C şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum