İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12551

Performansın en önemli unsurlarından biri olan "yetkinliklere dayalı kriterler"in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Performans düzeyini belirlemeye yardımcı olacak doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikleri kapsar.
İyi ya da kötü olarak görülen inisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb. unsurlarla ilgilidir.
Gerçekleşen etkinliklerin genellikle miktarı ya da ne kadar az girdiyle ne kadar çok çıktı üretildiği üzerinde durur.
Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar.
Hizmet edilen müşteri sayısı, yapılan satışın miktarı ya da parasal tutarı, üretilen ürün sayısı gibi kriterler çıktı miktarına bağlıdır.

Yanıt Açıklaması: Yetkinliklere dayalı kriterler, personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar. Performans değerleme sisteminde kullanılan liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi yetkinlikler, bir örgütte mükemmelliği yaratacak şeyin ne olduğuna bağlı olarak tanımlanır.
Yorumlar
  • 0 Yorum