İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #362832


Tablodaki işe alma ile ilgili kavramlar ile aşağıdaki ifadeler nasıl eşleştirilir?
a) Yeni personel işe fiilen başlamadan önce, işine ve işletmeye uyumunun sağlanması için oryantasyon programına tabi tutulmalıdır.
b) Örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma sürecidir. 
c) Seçme ise aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi anlamındadır.


Bulma: a, seçme: b, işe alıştırma: c

Bulma :b, seçme: c, işe alıştırma: a

Bulma :b, seçme: a, işe alıştırma: c

Bulma :c, seçme: b, işe alıştırma: a

Bulma :a, seçme: c, işe alıştırma: b


Yanıt Açıklaması:

İnsan kaynağı bulma, örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma sürecidir. Seçme ise aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi anlamındadır. Seçme faaliyeti sonuçlandıktan sonra, yeni personel işe fiilen başlamadan önce, işine ve işletmeye uyumunun sağlanması için oryantasyon programına tabi tutulmalıdır. Böylece insan kaynakları planlamasında belirlenen açık pozisyonda çalışabilecek duruma gelecektir, kısacası artık o pozisyona yerleştirilmiş olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum