İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #369949

İşe alıştırma eğitimi aşağıdaki konulardan hangisi ya da hangilerini kapsar?I. İşletmen geçmişi
II. İşletme kültürü
III. İşlerdeki davranış biçimlerine
IV. Fiziki ve sosyal alt yapı


Yalnız I

Yalnız II

II – III

I – II – III – IV

I – IV


Yanıt Açıklaması:

İşe alıştırma yeni çalışana işletmenin geçmişine, kültürüne, işlerdeki davranış biçimlerine, fiziki ve sosyal altyapısına ilişkin temel bilgilerin verildiği bir işe alıştırma uyumlaştırma sürecidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum