İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1056755

Endüstri devrimi ile başlayan yeni yaşam ve onun koşulları bir sonuç olarak sendikaları ortaya çıkartırken endüstri devriminin yaşam koşulları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İşçilerin içinde bulundukları kötü yaşam koşulları ve ağır çalışma ortamları onların diğer işçilere ve uluslararası kurumlara karşı mücadele içine girmelerine sebep olmuştur.

Çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ve geçim düzeyi açısından çok kötü ve sağlıksız bir yapıya sahiptir.

İşçilerin işverenlerle toplu halde pazarlık yapmaları mümkün olmamıştır.

Çok sayıda kadın ve çocuk koruma önlemlerinden yoksun bir biçimde çalıştırılmıştır.

İşverenler tek taraflı olarak işçilerin kötü çalışma koşullarını hazırlamışlar ve kabul ettirmişlerdir.


Yanıt Açıklaması:

Sendikacılık hareketi ve sendikalar Endüstri Devrimi ve endüstrileşmenin yarattığı ekonomik ve toplumsal koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Endüstri Devrimi ve onu izleyen yıllarda hakim olan liberal ekonomi anlayışı, çalışma koşullarının devletin hiçbir müdahalesi ve düzenleyici bir rolü olmaksızın işçi ve işveren arasında karşılıklı olarak serbestçe belirlenmesini ve çalışma ilişkilerinin bireysel sözleşmelerle yürütülmesini öngörüyordu. İşçilerin işverenle toplu halde pazarlık yapmaları mümkün olmadığı gibi örgütlenmeleri de yasaklanmıştı. Bu dönemde çalışma hayatı ve çalışma koşulları, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ve geçim düzeyi açısından son derece kötü ve sağlıksız bir yapıya sahipti.

Yorumlar
  • 0 Yorum