İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1057131

Günümüzde ve özellikle son on beş yılda küreselleşme, teknolojik gelişmeler, kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması ve işletmelerde yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlamasıyla hem ulusal ekonomilerde, hem liberal ekonomide hem de işletmelerde önemli değişimler olmuştur bu değişimler sendikaları nasıl etkilemiştir?


Olumlu etkilemiştir insanların ekonomik ve sosyal hakları gelişmiştir sendikalar ise yeni roller alarak bu yeni yapı içinde yerini almıştır.

Olumsuz etkilemiştir, sendikal haklar ekonomik ve sosyal yaşamın daha karmaşık hale gelmesi sebebiyle anlamsız olmuştur.

Olumlu etkilemiştir teknolojik gelişmeler ve çalışma koşullarının daha iyiye gitmiş olması daha mutlu çalışanlar ve daha fazla sendikaya üye olma ile sonuçlanmıştır.

Olumsuz etkilemiştir bütün dünyada sendikalar zayıflamıştır ve üye kaybetmiştir.

Olumsuz etkilemiştir, bu gelişmeler karşısında hümanizm gibi yeni özgürlükler ve haklar ortaya çıkmış ve devlet insanın bu ihtiyaçlarını karşılamak için yeni roller üstlenmeye başlamıştır.


Yanıt Açıklaması:

Sendikaların yapısı, faaliyetleri ve üye sayıları her ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısına bağlı olarak değişmektedir. Avrupa ülkelerinde sendikalaşma oranı, ABD ve Japonya’ya göre oldukça yüksektir. Son on beş yirmi yıl içinde küreselleşme, teknolojik gelişmeler, kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması, yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlaması gibi gelişmeler sendikaların bütün dünyada zayıflamasına ve üye kaybetmesine yol açmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum