İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12377

Çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hal ve hareketlerine öngörülen ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?


Uyarma
Kınama
Ücret kesme
Geçici işten uzaklaştırma
İşten çıkarma

Yanıt Açıklaması: Ücret kesme: çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hâl ve hareketlerine öngörülen bir ceza türüdür. Örneğin, devamsızlık yapma, işe geç gelme veya işten erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek, makine ve tesisata hasara uğratmak veya kaybetmek, bilgisayarları amaç dışı kullanmak, sigara içme yasa¤› bulunan yerlerde sigara içmek vb. İş Kanunu’muzun 38. maddesine göre işveren, toplu iş sözleşmesi veya iş akitlerinde gösterilmiş bulunan nedenler dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremez. Ücret kesme cezası bir ayda iki gündelikten fazla olamaz.
Yorumlar
  • 0 Yorum