İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371930

“Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya yıllık) olmalıdır.” ifadesi dikkate alındığında hangi performans standart özelliği tanımlanmaktadır?


A-Achievable

M-Measurable

R-Reasonable

S-Specific

T-Time-Bound


Yanıt Açıklaması:

T-Time-Bound: Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya yıllık) olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum