İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372073

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerde personelin disipline edilmesi için uygulanan temel disiplin yaklaşımlarından değildir? 
I. Önleyici disiplin
II. Öğretici disiplin
III. Yapıcı disiplin


I – II

I – III

I – II – III

Yalnız II

II – III


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerde personelin disipline edilmesi için uygulanan temel disiplin yaklaşımları, önleyici disiplin, düzeltici disiplin ve yapıcı disiplindir. Öğretici disiplin şeklinde bir tanımlama yapılmamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum