İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12413

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlemenin amaçlarından biri değildir?


İnsangücü planlaması için personel envanteri hazırlamak
Personelin eğitim gereksinimini saptamak
Terfi ve yer değiştirmelerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak
Rakip işletmelerin insan kaynaklarını takip etmek
Yeterliliği baz alan ücret artışları konusunda yönetici kararlar›na yardımcı olmak

Yanıt Açıklaması: Diğer şıkların hepsi performans değerlemenin amaçlarındandır. Ancak D şıkkındaki "rakip işletmelerin insan kaynaklarını takip etmek" performans değerlemenin amaçlarından değildir.
Yorumlar
  • 0 Yorum