İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12502

Aşağıdakilerden hangisi personelin potansiyelini belirlemeye dayalı yöntemlerden biridir?


Standartlar Yöntemi
Psikolojik Değerleme Yöntemi
Direkt İndeks Yöntemi
Kritik Olay Yöntemi
Kontrol Sistemi Yöntemi

Yanıt Açıklaması: Bir grup personelin performanslarının birbirleriyle karşılaştırılarak değerlenmesi amacıyla sıralama ve zorunlu dağıtım yöntemi; kişilik özelliklerini değerlemek için geleneksel değerleme skalaları; işle ilgili davranışları değerlemek için davranışsal değerleme skalaları, kritik olaylar ve kontrol listesi yöntemleri; bazı çıktıların ya da sonuçların elde edilip edilmediğini değerlemek için direkt indeks yöntemi ve personelin potansiyelini değerlemek için de amaçlara göre yönetim, değerleme merkezi ve psikolojik değerleme yöntemleri kullanılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum