İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1369337

A şirketinde yönetici kadrosuna yeni bir personel katılacaktır. Başvuranlar arasında bir personelin Amerika'da eğitim gören birisi de vardır. Şirket Müdürü Ali İhsan Bey, Amerika'da eğitim gördüğüne göre çok iyi meziyetlere sahiptir; bizim verdiğimiz işleri de çok kolay yerine getirir diyerek o adayın alınmasını istedi. Size göre Ahmet Bey'in kararında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?


Merkezi Eğilim Hatası

Halo Etkisi

Müsamaha ve Katılık

Kontrast Hataları

Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme


Yanıt Açıklaması:

Halo Etkisi: Değerleyicinin değerlenen personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünerek yaptığı yanlış değerlemelerdir. Bu durumda değerleyici, bir performans boyutunu diğer bir performans boyutu ile karıştırarak yanlış anlama nedeniyle hatalı bir şekilde değerlendirmektedir. O¨rneğin, bir çalışan hiç devamsızlık yapmadığı ya da işe hiç geç kalmadığı için güvenilebilir olarak değerlendirilmekte ve bu davranışından dolayı çok dürüst olduğu, asla örgütün varlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayacağı gibi bir sonuç çıkarılabilmektedir. Uygulamada birçok değerlemecinin halo etkisi nedeniyle hatalı değerlemeler yaptığı görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum