İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371921

“Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar olması” hangi performans unsuru ile ilişkilidir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler

Yetkinliklere dayalı kriterler

Davranışlara dayalı kriterler

Çıktılara dayalı kriterler

İşle doğrudan ilgili kriterler


Yanıt Açıklaması:

Yetkinliklere dayalı kriterler: Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar. Performans değerleme sisteminde kullanılan liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi yetkinlikler, bir örgütte mükemmelliği yaratacak şeyin ne olduğuna bağlı olarak tanımlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum