İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12109

Bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün sayı, tür ve nitelik olarak belirlenmesine ne ad verilir?


İş analizi
Durum analizi
İş envanteri
İnsan kaynakları arzı
İnsan kaynakları talep tahmini

Yanıt Açıklaması: İnsan kaynakları talep tahmini: Bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün say›, tür ve nitelik olarak belirlenmesidir
Yorumlar
  • 0 Yorum