İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12326

I.Kıdem II. Performans III. Bilgi, beceri IV. YetkinlikBireysel ücret paketleri oluşturulurken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır?


Yalnız I
Yalnız IV
I ve II
I, II, III
I, II, III, IV

Yanıt Açıklaması: E şıkkı. İşlerin ücretlendirilmesinden sonra bireysel ücretler belirlenir. Bu aşamada personelin kıdemi, performansı, bilgisi, becerisi ya da yetkinliği dikkate alınarak bireysel ücret paketleri oluşturulur.
Yorumlar
  • 0 Yorum