İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12336

A işletmesi düzenli olarak çalışanların performans değerlemelerini yapmaktadırlar. Ancak işletmede çalışan verimliliğin azaldığı, ücret artışlarının durağan olması, personeller arasında çekişmelerin, çalışanların işletmeye karşı güvenlerinde azalmaların olduğu gözlenmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Eğitim gereksinimlerinin belirlenememesi
Yöneticilerin çalışanlarına adil davranmaması
Performans değerleme sonuçlarının ilgili birimlerle paylaşılmaması
Performans değerleme sonuçlarının hatalı olduğu
Ödül ve cezalandırmalarda adil davranılmadığı

Yorumlar
  • 0 Yorum