İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12337

Bireysel kariyer planlamasından örgütsel kariyer planlamasına geçişte aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi veya hangileri örgüt tarafından yapılmadır?I. Çalışanın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesiII. Eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesiIII. Personele gerekli yetkinliklerin kazandırılmasıIV. Personelin yeteneklerinin değerlendirilmesi


I-II
I-II-IV
I-II-III
II-III
I-II-III-IV

Yanıt Açıklaması: Örgütsel kariyer planlaması, çalışanın sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesiyle çalıştığı örgüt içindeki ilerleyişininplanlanmasıdır. Bu kapsamda, gelecekteki pozisyonuna uygun yetkinliklere sahip olabilmesi için personele gerekli yeterlilikleri kazanması yer almaktadır. Dolayısıyla yukarıda soruda sıralanan ifadelerin hepsinin örgütsel kariyer planlamasına geçişte yapılması gerekmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum