İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12428

1. Ücret politikalarının ve stratejilerin belirlenmesi 2. İşlerin analiz edilmesi ve tanımlamaların yapılması 3. İş değerlemelerin yapılması 4. Piyasa ücret verisinin elde edilmesi 5. Ücret yapısının oluşturulması 6. Personelin bilgilendirilmesi 7. Sistemin uygulanmasıÜcret sistemi kurulması sırasında izlenen yukarıdaki aşamaların hangileri dış çevreyle yakın ilişkilidir?


1-2-4-5
1-4-5
4-5
1-2-3
1-2-4

Yanıt Açıklaması: Dış ekonomik faktörler işletmelerin ödeme güçlerini doğrudan etkiler. Örneğin rekabet, entegrasyon, ekonomik durgunluk gibi. Bu nedenle işletmeler bu dış ekonomik faktörlerin durumuna bağlı olarak, ücret politikaları ve stratejileri, piyasadaki hakim ücret verilerine bağlı olarak ücret yapılarını düzenleyip ya da değiştirebilirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum