İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12376

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte yapılan ve yürürlüğe giren değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine ilişkin hususlarda değişikliğe gidildi."Yukarıdaki metne göre disiplin sisteminde kuralların konulması ile ilgili çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Kurallar açık, anlaşılır olmalıdır.
Kurallar yazılı olmalıdır.
Kurallarda her şey gibi gün gelir eskir
Kurallar toplum kültürüne uygun olmalıdır.
Kurallarda devamlılık esastır.

Yanıt Açıklaması: Kurallarda sürekliliğin temel unsur olması onların hiç kaldırılmayacağı anlamına gelmez. Kurallarda her şey gibi gün gelir eskir, kullanılamaz hâle gelir ve uygulamadan kaldırılır. Bir kuralın uygulamadan kaldırılması için gerekli olan ölçüt, o kuralın artık örgütsel etkinlik ile dolaylı veya dolaysız bağlantısının kalmamasıdır. Yasalarda meydana gelen değişiklikler, imzalanan yeni toplu sözleşmeler, işletmenin politikalarında, disiplin anlayışında ve üretim teknolojisinde gözlenen değişiklikler ve personelin eğitim düzeylerindeki artışlar zaman içinde bazı kuralların değişimi veya tümüyle kaldırılmasını zorunlu kılar.
Yorumlar
  • 0 Yorum