İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1369272

Ahmet Bey, şirketinde çalışan personelinin iş sırasında meydana gelen başarı veya başarısızlıkları kaydedip bu kayıtlara göre performansı ölçmeye çaba harcamaktadır. Ahmet Bey, bir personelin başarısının yeterli ölçüsünü elde etmek için en iyi yolun olağandışı davranışların iyi ya da kötü kaydının tutulması olduğuna inanmaktadır.

Size gore Ahmet Bey, aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaktadır?


360 derece değerlendirme

Davranışsal değerleme skalaları

Geleneksel değerleme skalaları

Kritik olay yöntemi

Kontrol listesi yöntemi


Yanıt Açıklaması:

Kritik olay yöntemi, personelin davranışlarındaki kritik olayları belirlemeyi, sınıflandırmayı ve kaydetmeyi içermektedir. Bu yöntem, astlarını gözlemleyen amirlerin iş sırasında meydana gelen başarı veya başarısızlıkları kaydedip bu kayıtlara göre performansı ölçmesine dayanmaktadır. Kaydedilen olaylar genellikle kişinin performans derecesini gösteren kritik olaylardan oluşmaktadır. Yöntemin temel düşüncesi, bir kimsenin başarısının yeterli ölçüsünü elde etmek için en iyi yolun olağandışı davranışların iyi ya da kötü kaydının tutulması olduğu gerekliliğidir. Bu yöntemin başarısında önemli olan, kayıt altına alınacak kritik olayların bir personelin yaptığı işteki başarı düzeyini göstere- cek nitelikte olması diğer bir deyişle kritik olayların iyi bir şekilde belirlenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum