İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1369388

Ayşe Hanım on yıldan beri yürütmüş olduğu şef pozisyonundan Birim Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. Size göre bu kariyer yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Ağ Kariyer Yolu

Yatay Kariyer Yolu

Geleneksel Kariyer Yolu

İkili Kariyer Yolu

Çoklu Kariyer Yolu


Yanıt Açıklaması:

Çalışanların kendileri için seçebileceği dört farklı kariyer yolu aşağıda kısaca özetlenmiştir:

    • Geleneksel Kariyer Yolu: Kariyer gelişiminde herhangi bir işten diğer bir işe dikey olarak geçilmesidir. Bir anlamda bireyin bir üst makama terfi etmesidir.

    • Ağ Kariyer Yolu: Kariyer gelişimi sırasında dikey ve yatay fırsatlardan ya- rarlanılması anlamına gelmektedir.

    • Yatay Kariyer Yolu: Kariyer gelişiminde sadece yatay fırsatların olduğunu açıklamaktadır. Bunun da çalışanlara yeni sorumluluklar ve ek görevler verilmesiyle sağlandığı belirtilmektedir. Fakat bu ek sorumluluk ve görevlerden dolayı herhangi bir maaş veya terfi yapılmamaktadır.

    • İkili Kariyer Yolu: Bu yöntemde ise genelde, teknik uzmanlar ve profesyonellere, yönetici olmamalarına rağmen işletmeye katkı yapmaları için sorumluluk ve yetki verilmesi olarak açıklanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum