İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #878233

90 kişinin çalıştığı bir iş yerinde kaç işyeri temsilcisi olabilir?


1

2

3

4

5


Yanıt Açıklaması:

Yönetim ile sendika arasında bir köprü görevi yerine getiren işyeri sendika temsilciliği Türk sendikacılık sistemine 3008 sayılı İş Kanunu’nda yer alan “işçi temsilciliği” kurumuyla girmiştir. İş yerlerinde sendikal faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülmesinde önemli rol oynayan sendika temsilcileri, sendikanın işyerinde çalışan üyeleri arasından sendika tarafından atanırlar. 6356 sayılı STİK’na göre, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendika, işçi sayısı 50’ye kadar olan iş yerlerinde 1, 51- 100 arasında işçi çalıştıran işyerlerinde en çok iki; 101- 500 arasında işçi çalıştıran iş yerlerinde en çok 3; 501-1000 arasında en çok 4; 1001-2000 arasında en çok 6; 2000’den fazla ise en çok 8 temsilci tayin edebilir (m. 27/1).

Yorumlar
  • 0 Yorum