İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #603928

Aşağıdakilerden hangisi siberkültür yaklaşımlarından biri değildir?


Ketojenik yaklaşım

Ütopyacı yaklaşım

Enformasyonel yaklaşım

Antropolojik yaklaşım

Epistemolojik yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Siberkültür yaklaşımları Metkova ve Macek tarafından dört temel kampta toplanmıştır. Bunlar; ütopyacı yaklaşım, enformasyonel yaklaşım, antropolojik yaklaşım ve epistemolojik yaklaşımdır. Ketojenik ise siber kültürle ilgili bir kavram değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum