İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"...................., tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Marka imajı

Marka farkındalığı

Satış tutundurma

Müşteri veri tabanı oluşturma

Mobil ağızdan ağıza iletişim


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri taşınabilir aygıtların hareketliliğine dayalı olan katma değerlerden değildir?

I-Fonksiyonları belirleme
II-Artırılmış gerçeklik
III-Aynı anda      birçok    yerde      mevcut  olma
IV-Komuta ve           kontrol   fonksiyonları


I,II

I,III

I,,III,IV

I,II,III

Yalnız II


3.Soru

Bir reklamı ilgilenen kitlenin kaç defa tıkladığına dair bilgi almak isteyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliyor olması gerekmektedir?


Dönüştürme istatistikleri

Edinim verileri

İzleme başına maliyet bilgileri

Tıklama istatistikleri

Anlık sesli yanıt ortalamaları


4.Soru

Mobil pazarlama ve Web pazarlama arasında yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?


Mobil pazarlama, Web pazarlamanın en kişisel formudur.

Mobil pazarlama, Web pazarlamanın en hedefli formudur.

Mobil pazarlama, Web pazarlamanın en çabuk formudur.

Mobil pazarlama, Web pazarlamanın diğer formlarından daha fazla harekete geçiricidir.

Mobil pazarlama, Web pazarlamanın geçici bir formudur.


5.Soru

Bilginin güç olduğu düşüncesini takip eden bu kültür bilim ve bilginin toplumların ve dünyanın değişiminde temel bir rol oynaması gerektiğine inanır.

Yukarıdaki ifade İnternet kültürü düzeylerinden hangisini ifade etmektedir?


Girişimci kültürü

Örgüt kültürü

Hacker kültürü

Tekno-Meritokratik kültür

sanal cemaat kültürü


6.Soru

Hangisi Epistemolojik yaklaşımın temsilcilerindendir?


David Hakken

Pierre Levy

Arturo Escobar

Margaret Morse

Lev Manovich


7.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi makro ödemeler içerisinde yer almaz


Ön-ödemeler

İstemli ön ödeme

Tam mobil web işlemleri

Yakınlık tabanlı mobil ödeme ile geleneksel işlemler

Abonelikler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siberkültür yaklaşımlarından biri değildir?


Ketojenik yaklaşım

Ütopyacı yaklaşım

Enformasyonel yaklaşım

Antropolojik yaklaşım

Epistemolojik yaklaşım


9.Soru

İlk bilgisayarlar kaç yılında ve hangi ülkelerde görülmüştür?


1930 – Almanya / İngiltere

1945 – ABD / İngiltere

1925 – Almanya / Rusya

1955 – ABD / Almanya

1970 – İngiltere / Rusya


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklam kullanım amaçlarından biri olamaz?


Doğrudan yanıt için, ellerindeki telefonları üzerinden arama yapmaları amacı ile kullanılabilir.

Tıklanan reklamdaki teklife dahil olabilmek için sms atmaları istenebilir.

Bir email listesi oluşturmak için email girerek abonelik sağlanabilir.

Masaüstü bilgisayara yükleme yapmak zorunda kalacakları önkoşullar yaratılabilir.

Siteye giren kişilerin reklama tıklayınca konumuna dair bilgilerin edinilebilmesi sağlanabilir.


11.Soru

"Her geçen gün yeni kullanıcılar dahil olmakta ve yeni uzay parçaları iskana açılmaktadır. Teknik yapısı gereği siberuzayın bir merkezi yoktur. Aslında boştur ve tüm içerikleri kabul eder her noktayı her nokta ile bağlantılandırabilir" sözleriyle siberuzayın evrenselliğine dikkat çeken yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Bruce Sterling

John Perry Barlow

William Gibson

Levy

Karl Marx


12.Soru

‘…..bir ziyaretçinin email alımını kabul etmesi, uyarılar ve benzer iletileri gelecekte sizden almayı kabul etmiş olmasıdır.’ Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisini yazmak tanımı doğru hale getirecektir?


Tıklama

Gösterim

Edinim

Dönüştürme

Banner


13.Soru

a) Üçüncü nesil mobil iletişim sistemleridir.b) Aygıtları bağlamak için bir kısa mesafe kablosuz aktarım protokolüdür. c) Coğrafi konuma göre kullanıcıya özgü bilgileri veya içeriği teslim etmedir. d) Akıllı telefonlar ve diğer mobil aygıtlar için özel olarak geliştirilen yazılımdır. Yukarıda verilen ve mobil pazarlama ile ilgili olan terimlere ait tanımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmaktadır?


3G, Bluetooth, Uygulama, GPS

3G, Bluetooth, GPS, Uygulama

Bluetooth, GPS, 3G, Uygulama

Uygulama, GPS, 3G, Bluetooth

Bluetooth, GPS, Uygulama, 3G


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi video reklam birimleri için satın alma seçeneğidir?


Bin gösterim başına  maliyet

İzleme başına maliyet

Yatırımın geri dönüşü

Dönüşüm başına maliyet

Edinim başına maliyet


15.Soru

Mobil pazarlama alanında tanımı ‘10cm’den kısa bir mesafe içerisindeki aygıtların iletişimini sağlayan kablosuz teknoloji’ olan terim aşağıdakilerden hangisidir?


3G

Bluetooth

Multimedya mesaj servisi

Yakın saha iletişimleri

4G


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya üzerine ilk tartışmalara işaret eden, siber punk hareketinin, kırıcı (hacker) alt kültürünün ve daha genel olarak da ilk bilgisayar ve ağ kullanıcılarının, 1980 ve 90’larda bilgisayar ağlarınca kurulan sanal toplulukların ilk üyelerinin kendilerini ifade ettikleri yaklaşımdır?


Ketojenik yaklaşım

Antropolojik yaklaşım

Enformasyonel yaklaşım

Ütopyacı yaklaşım

Epistemolojik yaklaşım


17.Soru

Aşağıdaki aygıtlardan hangisi veya hangileri bağlantılı aygıtlardandır?

I-Tablet bilgisayarlar

II-E-okuyucular

III-Taşınabilir oyun aygıtları

IV-Akıllı telefon


I,II

I,IV

I,II,III

II,III,IV

I,II,III,IV


18.Soru

Bir telefonda tamamlanabilen ufak mobil ticaret islemleri aşağıdakilerinden hangisidir?


Mobil ödemeler

Doğrudan operatör faturalandırma

Mikro ödemeler

Abonelikler 

Kredi kartlarına bağlı kullanıcı hesapları


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi m-ticaret ile e-ticaret arasındaki ‘teknoloji açısından’ değerlendirilen farklardan biri değildir?


Kimlik

Hizmet aralığı

Ekran

Bağlanabilirlik

Mobilite


20.Soru

Mobil ticaret değer zinciri içerisinde video, ses ve metin bilgileri gibi dijital içerikleri yaratmaya odaklanan zincir ögesi hangisidir? 


İçerik yaratımı

İçerik paketleme

Pazar yapma

Temel kategori

Mobil uygulamalar