İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #661689

"...................., tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Marka imajı

Marka farkındalığı

Satış tutundurma

Müşteri veri tabanı oluşturma

Mobil ağızdan ağıza iletişim


Yanıt Açıklaması:

Marka imajı, tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine
işaret eder. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum