İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #603963

İçinde yaşadığımız bu yeni dünyada siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel anlamlarda başarılı olabilmek için bu alanların dinamiklerini iyi kavramak gerekliliği apaçık ortadadır. Green ve Haddon tarafından derlene, bir teknolojinin toplum tarafından anlamlandırılmasının araştırılması sürecinde faydalı olabilecek beş düzeyli bir soruşturma önerilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu soruşturma sorularından biri değildir?


Söz konusu teknoloji nasıl manipüle ediliyor?

Söz konusu teknoloji tüketime nasıl sunulmuş, nasıl tüketiliyor?

Söz konusu teknoloji nasıl düzenleniyor ve yönetiliyor?

Söz konusu teknoloji nasıl temsil ediliyor ya da algılanıyor?

Söz konusu teknoloji yoluyla toplumsal kimlikler nasıl ilişkilendiriliyor?


Yanıt Açıklaması:

Mobil teknolojiler yalnızca bir maddi olanak olarak düşünülmemelidir. İnsanlar her yeni teknoloji ile birlikte o teknoloji ile yaptıkları davranış ve etkileşimleri ile birlikte yeni bir kültür de ortaya koymaktadırlar. Bu teknolojiyi anlamak ve ticari amaçlar için kullanmak isteyen bir kişi için ise o teknolojinin kültürünü anlamak vazgeçilmez bir gerekliliktir. Çünkü bu kültür iledir ki, sonucunda satın almak davranış değişikliği beklentisi içerisinde olduğu mesajı düzenleyebilsin ve etkili bir biçimde hedef kitlesine ulaştırabilsin.

Yorumlar
  • 0 Yorum