İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknofilik kişileri tanımlamaktadır?


Teknolojiyi yalnızca olumsuz yönleriyle eleştiren olumlu taraflarını görmeyen

Teknolojilerin neler yapabileceğini hayal ederken neleri bozacağı konusuna tamamen kapalı

Teknolojinin hafızaya kötü bir etkisi olacağını düşünen

Teknolojinin sahte bir bilgelik yaratacağını düşünen

Teknolojinin topluma yükten başka bir şey getirmeyeceğini düşünen


2.Soru

İçinde yaşadığımız bu yeni dünyada siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel anlamlarda başarılı olabilmek için bu alanların dinamiklerini iyi kavramak gerekliliği apaçık ortadadır. Green ve Haddon tarafından derlene, bir teknolojinin toplum tarafından anlamlandırılmasının araştırılması sürecinde faydalı olabilecek beş düzeyli bir soruşturma önerilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu soruşturma sorularından biri değildir?


Söz konusu teknoloji nasıl manipüle ediliyor?

Söz konusu teknoloji tüketime nasıl sunulmuş, nasıl tüketiliyor?

Söz konusu teknoloji nasıl düzenleniyor ve yönetiliyor?

Söz konusu teknoloji nasıl temsil ediliyor ya da algılanıyor?

Söz konusu teknoloji yoluyla toplumsal kimlikler nasıl ilişkilendiriliyor?


3.Soru

Siber kültürün, bilgi toplumunun kültürel ara yüzü olarak değerlendirdiği görüş hangisidir?


Antropolojik Yaklaşım

Epistemolojik Yaklaşım

Ütopyacı Yaklaşım

Enformasyonel Yaklaşım

Hiçbiri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlardaki bir yazılım hatası yüzünden borsa ve bankacılık sistemi, trafik ışıkları, televizyonlar, telefonlar, internet iletişimi, uydular gibi pek çok teknolojiyle bağlantılı sistemi ciddi anlamda etkileyebilecek bir tehlikenin ortaya çıktığı yıldır?


2000

2017

2010

2011

1990


5.Soru

Teknolojiyi sadece olumsuz yönlerini öne çıkararak değerlendiren bir kişi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemiştir?


Teknofobik

Teknofilik

Ekolojik

Epistomolojik

Distopik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siberkültüre antropolojik yaklaşımı tanımlar?


 Siberkültür henüz oluşmakta olan genç ve tahminlerle değerlendiren bir yapıdır.

 Siberkültür bilgi toplumunun kültürel arayüzü olarak değerlendiren bir yapıdır.

 Siberkültür kültürel pratikler ve yaşam tarzları açısından değerlendiren bir yapıdır.

 Siberkültür kurmacaların ve söylemlerin kavram ve kuramların birbirlerini etkileyerek birbirlerinin doğasını değiştiren doğal bir yapıdır.

Siberkültür bilgisayar çağı alt kültürleri olarak tanımlanan bir yapıdır.


7.Soru

Temassız ödeme gibi kolaylıklar sağlayan ve 10 cm' den kısa bir mesafe içerisindeki aygıtların iletişimini sağlayan kablosuz teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? 


GPS

NFC

QR 

CTR

KTM


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklam yoluyla müsterilerinizden bir yanıt ortaya çıkarmak için kullanılan yollardan biri değildir?


Arama için tıklama

Konum bulma

Telefon ile arama

SMS’e dahil olma

E-maile dahil olma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil ticaretin benzersiz özelliklerinden biri olan kişiselleştirme ile ilgilidir? 


Daha kolay gerçek zamanlı bilgi erişimi 

Kullanım kolaylığı 

Her zaman her yerden bağlantı. 

Son kullanıcı deneyimini isteğe göre uyarlayan hizmetleri uyarlama. 

Kullanıcıların konumlarıyla hizmetleri eşleştirme 


10.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi mobil ticaretin benzersiz özelliklerinden biridir?


Kolaylık

Erişilirebilirlik

Fiyat

Kişileştirime

Lokalleştirme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir makro- ödeme türüdür?


Abonelikler

Kredi kartlarına bağlı olan kullanıcı hesapları

Doğrudan operator faturalama

Nakit ödeme

İstemli mobil- ödeme


12.Soru

"Satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedeflemek" mobil pazarlamanın hangi amacı içerisinde yer alır?


Marka farkındalığı oluşturma

Marka imajını değiştirme

Marka sadakatini geliştirme

Müşteri veri tabanı oluşturma

Mobil ağızdan ağza iletişim


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi E- ticaretin özelliklerinden biri değildir?


Yüksek işe giriş maliyeti

Devlet sponsorlu İnternet

Ücretsiz veya düşük maliyetli İnternet erişimi

Global bağlanabilirlik

Büyük ekran


14.Soru

Bir mobil telefonla tedavüldeki parayı el değiştirme işlemi aşağıdakilerinden hangisidir?


Mobil bankacılık

Mikro ödemeler

abonelikler

Mobil ödemeler

Makro ödemeler


15.Soru

"Birbiriyle bağlantılı bilgisayarlar arasındaki dijital veri akışıdır" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar?


Siber

Sibernetik

Siberuzay

Siberkültür

Siborg


16.Soru

Markalar tarafından kullanıcıları eğitmek, eğlendirmek, ürünlere bağlamak ve/ veya ürünleri satmak için kullanılmak üzere, bir akıllı telefona ya da tablete indirilen yazılım programlarına ne ad verilmektedir?


Mobil web siteleri

Mobil arama pazarlaması

SMS ve MMS

Mobil uygulamalar (Mobil apps)

Yakın alan iletişimleri (NFC)


17.Soru

Bilgisayar ağlarının yalnızca özel dünyaları ve hayatları birbirinden ayırıp hareket
ettirmekle kalmayıp tüm bir merkezileşmiş bilgi dağıtım biçimini sorgulayarak bu
durumun bilginin doğasını değiştirdiğini" öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Levy

Hawk

Morse

McLuhan

Postman


18.Soru

Reklam verenlerin 1000 gösterim alma maliyet şekline ne ad verilir?


Etkin Bin Gösterim Başına Maliyet

Dönüştürme

Bin Gösterim Başına Maliyet

Tıklama Başına Ödeme

Dönüşüm Başına Maliyet


19.Soru

Teknolojinin neler yapabileceğini hayal ederken neleri bozacağını düşünmeyen kişiler nasıl adlandırılır?


Teknofilik

Teknofobik

Teknokolik

Teknolist

Teknoman


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama alanında önemli terimlerden olan ‘uygulama’nın tanımıdır?


Akıllı telefonlar ve diğer mobil aygıtlar için özel olarak geliştirilen yazılım

Üçüncü nesil mobil iletişim sistemi

Aygıtları bağlamak için kısa bir mesafe kablosuz aktarım protokolü

Genellikle karşılığında bir şey almak için mobil telefonlardan veya sabit telefonlardan SMS ve MMS mesajlarını yönlendirmek için kullanılan özel bir numara

Fotoğraf, ses veya düşük kaliteli videoları bir kablosuz ağ üzerinden gönderen, SMS’in medya açısından zengin bir uzantısı