İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #764337

"Satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedeflemek" mobil pazarlamanın hangi amacı içerisinde yer alır?


Marka farkındalığı oluşturma

Marka imajını değiştirme

Marka sadakatini geliştirme

Müşteri veri tabanı oluşturma

Mobil ağızdan ağza iletişim


Yanıt Açıklaması:

Mobil pazarlamanın amaçlarını marka farkındalığı oluşturma, marka imajını değiştirme, satış tutundurma, marka sadakatini geliştirme, müşteri veri tabanı oluşturma ve mobil ağızdan ağza iletişim şeklinde sıralamak mümkündür. Marka farkındalığı oluşturma, satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt
etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedeflemektedir ve yeni ürün ve hizmetleri pazara sürmek için önemli hâle gelmektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum