İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #595656

“...................., müşteriler tarafından marka algısını değiştirmeyi hedeflemektedir. Tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder.” İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Marka imajını değiştirme,

Satış tutundurma,

Marka sadakatini geliştirme,

Müşteri veri tabanı oluşturma

Mobil ağızdan ağza iletişim


Yanıt Açıklaması:

Satış tutundurma, bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Marka sadakatini geliştirme, tüketicinin markayı yeniden satın alma taahhüdünü hedeflemektedir.  Müşteri veri tabanı oluşturma, müşterilerin profillerini toplamayı hedeflemektedir. Mobil ağızdan ağıza iletişim (mobil viral pazarlama da denir), mobil iletişim teknikleri ile müşteriden müşteriye reklam mesajlarının geçmesini hedeflemektedir. Soruda tanımı yapılan kavram mobil pazarlama amaçlarından marka imajını değiştirmeye aittir.  Doğru cevap A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum