İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi m-ticaretin e-ticarete göre bir avantajı olan ‘kolay ve hızlı erişim’ özelliğinin bir gerekçesidir?


Mobil İnternet’in aynı anda her yerde olma özelliği

Mobil aygıtların İnternete erişim için hazır olması

Mobil İnternet kullanımının geçişli doğası

Sınırlı ürün bilgisi toplama

Yeni dağıtım kanalı olma


2.Soru

Her yerden ve her zaman veri gönderme ve alma imkanını tanımlayan mobil katma değer aşağıdakilerden hangisidir?


Aynı anda birçok yerde mevcut olma

Bağlam duyarlılığı

Fonksiyonları belirleme

Komuta ve kontrol fonksiyonları

Abone olma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklam formatlarından biri değildir?


Banner reklamlar

Özendirilme

Uygulama fragmanları

Geleneksel medya

Arama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells’in ortaya koyduğu, internet kültürünün hiyerarşik düzeylerinden biri değildir? 


Tekno- Meritokratik kültür

Mobil teknoloji kültürü

Hacker kültürü

Sanal cemaat kültürü

Girişimci kültür


5.Soru

‘Siberyaya Hoşgeldiniz: Siberkültürün Antropolojisi Üstüne
Notlar” kitabını kim yazmıştır?


Hakken

Hawk

Levy

Morse

Escobar


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, mobil pazarlamanın amaçlarından biri olan ‘satış tutundurma’yı açıklamaktadır?


Satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedeflemektir.

Müşteriler tarafından marka algısını değiştirmeyi hedeflemektir.

Bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Tüketicinin markayı yeniden satın alma taahhüdünü hedeflemektir.

Mobil İstasyon ISDN’si (MSISDN) ya da müşterilerin profillerini toplamayı hedeflemektedir.


7.Soru

Mobil iletişim teknikleri ile müşteriden müşteriye reklam mesajlarının geçmesini hedefleyen mobil pazarlama amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Müşteri veri tabanı oluşturma

Marka sadakatini geliştirme

Satış tutundurma

Mobil ağızdan ağza iletişim

Marka imajını değiştirme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangileri mobil arayüz ve uygulamalar içerisinde yer alır?


Mobil hizmet teknolojileri

Mikrobrowserlar

Ag operatörleri

Ödeme sistemleri

Güvenlik


9.Soru

Aşağıdaki mobil ticaret uygulamaları hizmetlerinin hangisinden herkes yararlanır?


Ticaret

Eğitim

Trafik

Kurumsal kaynak planlama

Sağlık hizmeti


10.Soru

NFC ne demektir?


Küresel Konum Belirleme Sistemi

Yakın Saha İletişimleri

Video Öncesi Reklam

İtme Mesajlaşma

Çekme Mesajlaşma


11.Soru

“...................., müşteriler tarafından marka algısını değiştirmeyi hedeflemektedir. Tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder.” İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Marka imajını değiştirme,

Satış tutundurma,

Marka sadakatini geliştirme,

Müşteri veri tabanı oluşturma

Mobil ağızdan ağza iletişim


12.Soru

Müşterilere metinleri veya zengin medyayı (grafik, video, ses) göndermek için markaların çalışır kıldığı sistemlere ne ad verilir?


Mobil web siteleri

Mobil uygulamalar (Mobil apps)

Mobil arama pazarlaması

Yakın alan iletişimleri (NFC)

SMS ve MMS


13.Soru

Akıllı telefonlar ve diğer mobil aygıtlar için özel olarak geliştirilen yazılıma ne ad verilir?


Uygulama

Bluetooth

Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS)

Yakın Saha Iletisimleri (NFC)

Anlık Sesli Yanıt (IVR)


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri mobil reklam formatlarındandır?I- AramaII- Tıklama başına ödemeIII- Bulma uygulamalarıIV- Gerçek zamanlı teklif


II,III

I,IV

I,II,III

II,III,IV

I, III, IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri mobil pazarlamanın amaçlarındandır?

I-marka farkındalığı oluşturma

II-satış tutundurma

III-marka imajını değiştirme,

IV-müşteri veri tabanı oluşturma


I,IV

I,II,III

II,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


16.Soru

Bir teknolojinin toplum tarafından anlamlandırılmasının araştırılması sürecinde beş düzeyli bir soruşturmanın faydalı olabileceğini belirten yazar ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?


Escobar-Haddon

EscobarLevy

Morse-Levy

Levy-Green

Green-Haddon


17.Soru

Hangisi mobil ticareti benzersiz kılan özellikler başlıkları arasında yer alır?


Karmaşıklık

Standardizasyon

Kişiselleştirme

Düşük maliyet

Güvenlik


18.Soru

Uygulama mağazaları aracılığıyla yüklenen uygulamalara ne denir?


Doğal uygulamalar

Yapay uygulamalar

Mobil web uygulamaları

Hibrit uygulamalar 

Çoklu uygulamalar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Siberkültüre Enformasyonel Yaklaşım'ın temsilcilerindendir?


Morse

Metykova

Macek

Escobar

Hakken


20.Soru

Microsoft TAGs, ScanLife ve SOARQCodes gibi ürünlerin kimliklerini ifade eden mobil pazarlama teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


Mobil web siteleri

Tepki kodları

Yakın Saha İletişimleri

Mobil arama motorları

Mobil video paylaşım siteleri