İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #603955

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells’in ortaya koyduğu, internet kültürünün hiyerarşik düzeylerinden biri değildir? 


Tekno- Meritokratik kültür

Mobil teknoloji kültürü

Hacker kültürü

Sanal cemaat kültürü

Girişimci kültür


Yanıt Açıklaması:

Gutenberg’in matbaasının nasıl yeni bir dünya yarattığı savını tarihsel örnekleriyle ifade eder Marshall McLuhan. Yazı yeni bir kültürün ve toplumsal yapının biçimlendiricisi olmuştur. Yazılı kültürün getirdiği dünya görüşü, yaşayışı ve kurumlar özellikle televizyonun gelişi ile birlikte en üst noktasına çıkan görsel kültür tarafından dönüştürülmektedir. Bu bakış açısından yola çıkan Castells ise daha eleştirel bir bakışla İnternet’in de yeni bir “galaksi” oluşturduğunu iddia etmektedir. Bu yeni galaksi, dünya görüşü, yaşam biçimi, değerler, toplumsal yapı ve kurumlar açısından eskisinden farklıdır. İnternet kültürü  Manuel Castells’e göre dört düzeyden oluşmaktadır. Bu dört düzey hiyerarşik olarak sıralanmıştır ve aralarında varoluşsal bir bağ vardır. Mobil teknoloji kültürü bu düzeylerden biri değildir. Teknomeritokratik kültür olmasaydı, onun spesifikleşmiş hâli olan hacker kültürünün de ortaya çıkması mümkün olamazdı. Bu iki kültür oluşmasaydı da insanların birbirleri ile etkileşime geçebilecekleri bir teknolojik iletişim ortamından yoksun bir durumda sanal cemaatlerin belirmesi beklenemezdi. Tüm bunların ortaya çıkması ile İnternet bir meta olarak değerlendirilebilmiş ve alınır satılır bir ürün olarak topluma girişimci kültür ile daha fazla yayılma imkânı yakalamış, yeni bir değer ortaya çıkmış, yeni iş alanları ve ürünler üretilmesine yol açmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum