İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #604638

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, mobil pazarlamanın amaçlarından biri olan ‘satış tutundurma’yı açıklamaktadır?


Satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedeflemektir.

Müşteriler tarafından marka algısını değiştirmeyi hedeflemektir.

Bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Tüketicinin markayı yeniden satın alma taahhüdünü hedeflemektir.

Mobil İstasyon ISDN’si (MSISDN) ya da müşterilerin profillerini toplamayı hedeflemektedir.


Yanıt Açıklaması:

Her seçenek, mobil pazarlamanın amaçlarından biri olup,

  • Marka farkındalığı oluşturma:Satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedeflemektir.
  • Marka imajını değiştirme:Müşteriler tarafından marka algısını değiştirmeyi hedeflemektir. 
  • Satış tutundurma:Bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.
  • Marka sadakatini geliştirme:Tüketicinin markayı yeniden satın alma taahhüdünü hedeflemektir.Müşteri veri tabanı oluşturma:Mobil İstasyon ISDN’si (MSISDN) ya da müşterilerin profillerini toplamayı hedeflemektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum