İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #595614

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamanın amaçlarından biri değildir?


Marka imajını değiştirme

Anlık Sesli Yanıt

Marka sadakatini geliştirme

Satış tutundurma

Müşteri veri tabanı oluşturma


Yanıt Açıklaması:

Anlık Sesli Yanıt (IVR): Bir ses menüsünden seçenekleri seçmek için ve de seçilmemesi
durumunda mobil aygıttan bilgisayarlı telefon sistemiyle etkileşim için bir kimseye,
tipik olarak telefonla arayana imkân veren bir bilgisayar destekli sistemdir. Doğru cevap: B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum