İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  Gösterim/Banner Reklamların Artılarındandır?

I-Geniş hacim

II-Hızlıca bir kullanıcı tabanı oluşturma için iyidir

III-Formattaki tekliflerde ve fiyatlandırmada esneklik


Yalnız I

Yalnız II

II,III

I,III

I,II,III


2.Soru

2015 verilerine gore aşağıdakilerden hangisi dünyada e ticaret işlemleri mobil payı en büyük paya sahip ülkedir?


Japonya

Güney kore

İngiltere

İspanya

ABD


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siberpunk projesinin yaratıcılarından biridir?


Levy

Morse

Hawk

Escobar

Haddon


4.Soru

Genellikle mobil TV veya video paylaşım sitelerinde videoların öncesinde gösterilen video öncesi reklamların ortalama uzunluğu kaç saniyedir?


1-5 sn.

5-10 sn.

10-15 sn.

15-20 sn.

20-25 sn.


5.Soru

  1. Ana çıkış modu: ses ve küçük görüntü.
  2. Standardizasyon: Yüksek standartlı.
  3. Trend: Sofistikeye doğru.
  4. Bağlanabilirlik:Bölgesel.

Hangi seçenekte, sadece mobil ticaret için geçerli açıklamaların numaralarının tümü yer almaktadır?


I, II, III

II, III, IV

I, III, IV

II, III

I, IV


6.Soru

I-Mobil web siteleri ile karıştırılmamalıdır.

II-Bir akıllı telefona veya tablete indirilen yazılım programlarıdır.

III-Markalar tarafından kullanıcıları eğitmek, eğlendirmek, ürünlere bağlamak ve/veya ürünleri satmak için kullanılabilir.

Yukarıda üç özelliği verilen mobil pazarlama araç ve teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


SMS

Mobil uygulamalar

MMS

Yakın alan iletişimleri

Mobil arama pazarlaması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamanın amaçlarından biri değildir?


Satış tutundurma

Anlık Sesli Yanıt

Marka imajını değiştirme

Marka farkındalığı oluşturma

Müşteri veri tabanı oluşturma


8.Soru

“Aygıtları bağlamak için bir kısa mesafe kablosuz aktarım protokolü.” olarak ifade edilen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Kare kod

NFC

Wifi

Bluetooth

4G


9.Soru

Mobil reklamlar ile online reklamlar arasındaki farklar düşünülecek olursa aşağıdakilerden hangisi mobil reklamların online olanlara göre üstün olduğu yönlerden birine yönelik doğru bir ifadedir?


Online reklamlar daha çok marka farkındalığı yaratır.

Çok sayıda insan mobil aygıt kullandığına göre mobil medya kullanımı ile daha çok insana ulaşmak olasıdır.

Online veya mobil olması reklam veren açısından farklı bir sonuç yaratmaz.

Online reklamlar ile potansiyel müşterilere hemen şimdi-tam o an ulaşma olasılığı çok yüksektir.

Mobil kullanıcılar hemen yanıt verme olasılığı taşımazlar.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklam kullanımının amaşlarından değildir?


Arama için tıklama

SMS’e dahil olma

Postayla pazarlamaya dahil olma

E- maile dahil olma

İçerik indirme


11.Soru

Aşağıdakileirnden hangisi banner reklamlarının avantajlarından biridir?


Geniş hacim

Uyun fiyat

Yüksek performans

Düşük maliyet

ilgi çekicilik


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mobil reklam yoluyla müsterilerinizden bir yanıt ortaya çıkarmak) için kullanılan yollardan biri değildir?


Arama için tıklama

Konum bulma

Telefon ile arama

SMS’e dahil olma

E-maile dahil olma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aramanın artılarından biri değildir?


Online’a göre mobil aygıtlar üzerinde daha yüksek CTR

Markalaşma için iyidir

Son derece ilgi çekici bir reklam formatı

Yüksek trafik potansiyeli

Performans reklamları için etkilidir


14.Soru

Hangisi Epistemolojik yaklaşımın temsilcilerindendir?


David Hakken

Pierre Levy

Arturo Escobar

Margaret Morse

Lev Manovich


15.Soru

I-Marka farkındalığı oluşturma

II-Satış tutundurma

III- Müşteri veri tabanı oluşturma

IV-Marka imajını değiştirme

Yukarıda verilenlerden hangileri mobil pazarlamanın amaçlarındandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklam formatlarından olan ‘gösterim/banner reklamlar’ın eksilerindendir?


Elde edilen kullanıcıların kalite ve etkinliğinin yakından izlenmesinin gerekliliği

Yükleme hataları ve belleğe alma sorunları gibi teknik zorlukların da dikkate alınması zorunluluğu

Daha detaylı hedefleme ile hacmin sınırlı olması

Yanlışlıkla ve sahte tıklamalara duyarlılık

Anahtar kelimelere bağlı olarak pahalı elde etme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi b­ir mob­il reklam ağı ya da arama sağlayıcısı tarafından desteklenerek b­ir yayıncının mobi­l medya özell­gi­ i­çi­ne f­iyatı ödenm­iş tutundurma mesaj h­izmet­ ve sponsor mesajları yerlesti­rdi­gi uygulamaya denilir?­


Erişim

İzleme

Mobil izleme

Mobil gösterim

Mobil reklam


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamanın amaçlarından biri değildir?


Marka imajını değiştirme

Anlık Sesli Yanıt

Marka sadakatini geliştirme

Satış tutundurma

Müşteri veri tabanı oluşturma


19.Soru

Aygıtları bağlamak için bir kısa mesafe kablosuz aktarım protokolüne ne ad verilir?


USSD

WAP

2D barkod

Bluetooth

NFC


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri RTB’nin eksilerindendir?

 I-Alan için yüksek derecede rekabet vardır

II-Sürdürülebilir bir kampanya taktiği değildir.

III-Daha detaylı hedefeme ile hacim sınırlı olabilir.

IV-Teknolojiyi etkin bir şekilde güçlendirmek için büyük miktardaki veriyi işleyebilecek gelismis bir teknoloji ortagı gerektirir.


I,II

I,IV

II,IV

II,III,IV

I,II,III,IV