İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #604889

I-Marka farkındalığı oluşturma

II-Satış tutundurma

III- Müşteri veri tabanı oluşturma

IV-Marka imajını değiştirme

Yukarıda verilenlerden hangileri mobil pazarlamanın amaçlarındandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Mobil pazarlamanın amaçlarını marka farkındalığı oluşturma, marka imajını değiştirme, satış tutundurma, marka sadakatini geliştirme, müşteri veri tabanı oluşturma ve mobil ağızdan ağza iletişim şeklinde sıralamak mümkündür. Soruda bu amaçlardan dört tanesine yer verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum