İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #595587

Mobil iletişim teknikleri İnternet teknolojilerini genişletmekte ve ek fayda olarak düşünülebilecek biraz daha özellik eklemektedir. Bu yüzden, kendisine özgü bir teknoloji-özellikli katma değerler sınıfı mobil katma değerler olarak tanımlanır ve adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi burada bahsi geçen mobil katma değerlerden biri değildir?


Aynı anda birçok yerde mevcut olma

Bağlam-duyarlılığı

Fonksiyonları belirleme

Komuta ve kontrol fonksiyonları

Marka farkındalığı oluşturma


Yanıt Açıklaması:

Dikkat edilecek olursa ilk dört seçenek mobil katma değer unsurlarından oluşmaktadır. Buna karşın E seçeneğinde yer alan marka farkındalığı oluşturma ise mobil pazarlamanın amaçları arasında yer alan ve bir markayı ayırt etmek için yürütülen mobil pazarlamanın amaçları arasında yer alır. Doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum