İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknofilik yaklaşımı açıklar?


Teknolojinin olumsuz yanlarını görmek

Teknolojiyi etkisiz görmek

Teknolojinin sadece olumlu yanlarını görmek

Teknolojiyi hem olumlu hem olumsuz görmek

Teknolojiye mecbur olunduğunu düşünmek


2.Soru

Aşağıda teknoloji unsurlarına ait eşleşmelerden   hangisi veya hangileri M- ticaret’e aittir?

I-Bağlanabilirlik- Daha çok bölgesel

II-Protokol- GSM,TDMA,  CDMA,3G

III-Arayüz aygıtı – Cep telefonu ve PDA’lar

IV-Bant genişliği- Yüksek


I, II

II,III

I,III

I,II,III

I, II, III,IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama bileşenleri arasında yer almaz?


Web pazarlamanın en kişisel formudur

Web pazarlamanın en hedefli formudur

Web pazarlamanın en az tercih edilen formudur

Web pazarlamanın en çabuk formudur

Web pazarlamanın diğer formlarından daha fazla harekete geçiricidir


4.Soru

Manuel Castells İnternet Galaksi kitabında interneti dört düzeyli bir kültür olarak değerlendirmiştir.  Aşağıdakilerden hangisi bu kültür düzeylerinden biri değildir?


Genç Teknoloji Yatırım Kültürü

Tekno-Meritokratik Kültür

Hacker Kültürü

Sanal Cemaat Kültürü

Girişimci Kültürü


5.Soru

I-Aynı anda çok yerde olma

II-Kolay ve hızlı erişim

III-Gezinme, bilgi toplama ve kompleks etkileşimler yapma zorluğu

IV-Daha yüksek risk algısı

Yukarıdakilerden hangileri m-ticaretin e-ticarete göre avantajlarındandır?


I ve II

II ve III

I ve IV

III ve IV

I ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Mobil ticaretin daha yüksek risk algısı olmasının gerekçelerindendir?

I-Sınırlı ürün bilgisi toplama

II-Genel olarak düşük kullanıcı arayüz ve kullanışlılık

III-Yeni dağıtım kanalı olma

IV-Mobil internet kullanımının geçişli doğası


I,III

I,II

II,IV

I,II

I,II,III,IV


7.Soru

8. “………………... , farklı şirketler çeşitli müşterilerine hesabındaki para harcandığı ve borçlandırarak her zaman ücretlerin tahsil edildiği ön ödemeli hesaplar oluşturmalarına izin vermeye başlamıştır. Bu mobil ödeme seçeneği hesap sahiplerinin harcamalarını izlemek ve aşırı giderlerden kaçınarak hizmetin aşırı kullanımının ücretini önlemeye imkân vermektedir. " Boşluğu uygun olan secenekle doldurun.


Tam mobil işlemleri

İstemli mobil ödeme

Ön ödeme

Yakınlık tabanlı mobil ödeme ile tam geleneksel işlemler

Kredi kartlarına bağlı olan kullanıcı hesapları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil uygulamaların markalar tarafından kullanılma şekillerinden değildir?


Markalar tarafından kullanıcıları eğitmek

Ürünlere bağlamak

Eğlendirmek

Rakipleri izlemek

Ürünleri satmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi M-ticaret ve E-ticaret arasındaki temel farklılıklardan olan teknolojinin boyutlarından biri değildir?


Yazılım ve programlama

Ana giriş modu

Ana çıkış modu

Bağlanabilirlik

Hedef mobilite


10.Soru

Bir ziyaretçi uyarılar ya da e-mailler için kayıt olur ya da bir şekilde gelecekte sizden mesaj almak istediğini belirtir ise buna ne ad verlir?


Dönüstürme

Tıklama Oranı

Dönüsüm Basına Maliyet

Gösterim

Edinim


11.Soru

Bir  Web sitesinden yada bir uygulamadan yerel hava durumunun gönderilmesi isteği üzerine reklamları da içerecek şekilde gönderilen yanıtın içeriğine ne ad verilir?


İtme Mesajlaşma

Çekme Mesajlaşma

Katılım/katılmama Tercihi

Dönüştürme Oran

Tıklama Oranı


12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri RTB’nin eksilerindendir?I- Alan için yüksek derecede rekabet vardır.II- Sürdürülebilir bir kampanya taktiği değildir.III- Daha detaylı hedefleme ile hacim sınırlı olabilir. IV- Büyük miktardaki veriyi işleyebilecek gelişmiş bir teknoloji ortağı gerektirir.


I, II

I, IV

II, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


13.Soru

Mobil iletişim teknikleri İnternet teknolojilerini genişletmekte ve ek fayda olarak düşünülebilecek biraz daha özellik eklemektedir. Bu yüzden, kendisine özgü bir teknoloji-özellikli katma değerler sınıfı mobil katma değerler olarak tanımlanır ve adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi burada bahsi geçen mobil katma değerlerden biri değildir?


Aynı anda birçok yerde mevcut olma

Bağlam-duyarlılığı

Fonksiyonları belirleme

Komuta ve kontrol fonksiyonları

Marka farkındalığı oluşturma


14.Soru

"...................., tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Marka imajı

Satış tutundurma

Marka farkındalığı oluşturma

Marka sadakatini geliştirme

Mobil ağızdan ağıza iletişim


15.Soru

Yüksek CTR oranı olan bir reklama dair aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


İzleyiciler reklamı görmüş ve tıklamıştır.

Seyirciler görmüş ancak tıklamamıştır

İzleyici reklamı fark etmemiştir.

İzleyici gezerken reklama bağlı diğer reklamların tümünü izlemiştir.

Reklam maliyeti sırasında harcanan parayı amorti edememiştir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  Mobil Ticaret Değer Zinciri içerisinde yer alan içerik unsurun aşamalarındandır?

I-Içerik Yaratımı

II-Mobil Aktarım

III-Pazar Yapma

IV-Içerik Paketleme


I, II

II,IV

I,II,III

I,III,IV

I,II,III,IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir aygıtların hareketliliğine dayalı olan katma değerleren biri değildir?


Aynı anda birçok yerde mevcut olma

Bağlam duyarlılığı

Fonksiyonları belirleme

Komuta ve kontrol fonksiyonları

Marka farkındalığı olusturma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil ticaret değer zincirinde pazar yapma faaliyeti ile ilgilidir? 


Metin yaratımı 

Konum özellikli bilgi üretimi 

Katma değerli mobil sitelerin yapımı 

SMS teknolojisi 

Mikrobrowserlar 


19.Soru

Karşılığında bir şey almak için mobil telefonlardan veya sabit telefonlardan SMS ve MMS mesajlarını yönlendirmek için kullanılan özel bir numara veya kod'a ne ad verilir?


Bluetooth

Kare kod

Ortak kısa kod

USSD

WAP


20.Soru

Aşağıdaki Satın alma modelleri ve ilgili mobil reklam formatlarının eşleşmelerinden hangisi doğru değildir?


CPM- Sosyal Medya

CPA- Arama

CPC- RTB

CPI- Bulma Uygulamaları

CPV- Özendirilme